Thermisch behandeld veiligheidsglas

Er bestaan twee soorten thermisch behandeld glas, thermisch voorgespannen glas en thermisch versterkt glas.

 

Beide soorten worden in de praktijk vaak anders genoemd. Zo wordt thermisch voorgespannen glas ook wel “voorgespannen glas”, “full tempered”, maar meestal “gehard glas” genoemd. “Thermisch versterkt glas” wordt ook wel aangeduid met “durci”, “half voorgespannen” of “half gehard glas”. Thermisch behandeld glas is sterker (niet harder!) dan normaal glas.  

 

Gehard of Thermisch voorgespannen glas is beter in staat stootbelastingen in het glas op te vangen: 4 tot 5 keer de belasting van “gewoon” floatglas. Ook de buigbreeksterkte is circa 4 tot 5 keer groter dan van normaal glas van dezelfde dikte.

Thermisch voorgespannen glas kan temperatuurschokken (temperatuurverschillen binnen één ruit) verdragen tot ruim 200oC (gewoon floatglas: tot maximaal 30oC). Voor thermisch versterkt bedraagt dit circa 100oC.
De unieke eigenschap van gehard (thermisch voorgespannen) veiligheidsglas is dat het breekt in kleine, niet snijdende glaskorrels, waardoor het risico van persoonlijk letsel sterk wordt teruggebracht. Gehard glas is daardoor letselvoorkomend veiligheidsglas, dat voldoet aan de Nederlandse norm NEN 3569.

 

De belangrijkste reden om glas thermisch te versterken is het voorkómen van breuk die ontstaat als gevolg van thermische schok (bijvoorbeeldals gevolg vanslagschaduwen). In vergelijking met gehard glas is Thermisch versterkt glas minder temperatuurbestendig (max. temperatuurschok circa 100oC). Het heeft een buigsterkte van 2 tot 3 keer die van gewoon glas, en ook een breukpatroon, dat vergelijkbaar is met “gewoon” floatglas. Omdat dit glas dus wel het risico van verwonding met zich brengt, behoort dit type glas niet tot de veiligheidsglassoorten.