Heat Soak Test

Bij gehard glas dat in gevels wordt toegepast bestaat de kans op “spontane breuk”. Deze wordt veroorzaakt door nikkelsulfide-verontreinigingen in het glas. Met name bij gecoat voorgespannen glas kan de kans op breuk door zoninstraling vergroot worden: door de grote temperatuurwisselingen in het glas zou zich een zogenaamde spontane breuk kunnen voordoen.

 

Om de aanwezigheid van deze (niet met het blote oog zichtbare) nikkelsulfide-insluitingen vast te stellen, kan een Heat Soak Test worden uitgevoerd. Gedurende deze testcyclus, die 8 tot 10 uur duurt, wordt een ruit in een speciale oven opgewarmd tot circa 290ºC. Zijn er kritische nikkelsulfide-insluitingen in een ruit aanwezig, dan zal deze tijdens de test stukspringen. Bij glas dat deze test goed doorstaat, mag er van worden uitgegaan dat zich geen nikkelsulfide-kristallen meer in het glas bevinden.

Een Heat Soak Test geeft echter nooit volledige zekerheid. In sporadische gevallen kan er alsnog spontane glasbreuk optreden. Om de betrouwbaarheid van de Heat Soak Test aan te geven, wordt wel de volgende vergelijking gebruikt:

  • zónder Heat Soak Test bedraagt de kans op breuk 1 op de 500 ruiten;
  • mèt toepassing van de Heat Soak Test bedraagt de kans op breuk 1 op de 8000 ruiten.